2% pre nádej na zmenu

Mnohí z nás by chceli, aby Slovensko bolo krajinou, v ktorej sa nerobia rozdiely medzi ľuďmi podľa farby ich pokožky, vierovyznania či sexuálnej orientácie. Krajinou, v ktorej majú všetci občania rovnaké práva, kde spravodlivosť platí pre všetkých a každý má dobrú príležitosť viesť plnohodnotný život. Keď toto nie je ani 30 rokov od Nežnej revolúcie slovenskou realitou, je to aj preto, že sa nenašlo dosť ľudí, ktorí budú za tieto myšlienky bojovať. Podporte svojimi 2% percentami tím Progresívneho inštitútu, vďaka čomu idey liberálnej demokracie a riešenia zamerané na znalostnú ekonomiku budú zaznievať vo verejnom priestore hlasnejšie.  

Peniaze, ktorými nás podporíte prostredníctvom darovania 2% dane z príjmu, použijeme v súlade so stanovami Progresívneho inštitútu, najmä na výskumnú činnosť a organizovanie verejných kampaní, odborných seminárov a stretnutí s ľuďmi v regiónoch Slovenska.

Ako poukázať 2%

Je to jednoduché, drobné rozdiely v spôsobe poukázania závisia len od toho, či pracujete ako zamestnanec, ste SZČO alebo ho podávate ako právnická osoba.

Zamestnanec

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2018 bola vyššia ako 150 eur a podiel 2% z nej je teda minimálne 3 eurá (ak výšku svojej zaplatenej dane neviete, spýtajte sa svojho zamestnávateľa).

Postup poukázania 2%:

 1. Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ, požiadajte ho o  o vystavenie tlačiva “ Potvrdenie o zaplatení dane”.
 2. Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste nám svojimi 2% pomohli, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).
 3. Najneskôr do 30.4.2019 doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2018 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vaše 2% zo zaplatenej dane z príjmu nám môžete poukázať, ak vaša daň za rok 2018 bola vyššia ako 150 eur a 2% podiel je teda minimálne 3 eurá.

Postup poukázania 2%:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5 , v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12.
 2. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje:
  • Obchodné meno (Názov): Progresívny inštitút
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO/SID: 50462938
  • Sídlo: Tallerova 10, 811 02 Bratislava

  (Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám s daňovým priznaním pomáha, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste nám svojimi 2% pomohli, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (dozvieme sa len vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

 3. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2019) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka:

Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v roku 2018 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, nevadí – môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií. Detailný postup, ako na to, si môžete pozrieť TU.

Právnická osoba

Vaše 2% (prípadne 1%) zo zaplatenej dane z príjmu nám ako právnické osoby môžete poukázať, ak bola vaša daň za rok 2018 vyššia ako 400 eur (800eur), výška podielu musí byť teda minimálne 8 eur.

Ak ste ako právnická osoba v roku 2018 do termínu na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2019) nedarovali financie na verejnoprospešný účel vo výške minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať len 1% dane. Pokiaľ ste darovali na verejnoprospešný účel minimálne 0,5% z dane, môžete nám tento rok poukázať 2% z dane.

Postup poukázania podielu z dane:

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:
  • Obchodné meno (Názov): Progresívny inštitút
  • Právna forma: občianske združenie
  • IČO/SID: 50462938
  • Sídlo: Tallerova 10, 811 02 Bratislava
 2. Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania (spravidla do 31.3.2019) na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

© Progresívny inštitút